Que fem

El nostre propòsit té 3 vessants diferents

INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

Volem recaptar fons per a poder seguir investigant sobre aquesta malaltia que encara és un gran misteri per la medicina. Sabem que cal diners a part de voluntat i dedicació

SUPORT I ORIENTACIÓ EMOCIONAL

En aquesta vessant, hi ha dues vies de treball.

Per una banda volem aportar tot allò que estigui en la nostra mà per poder atorgar a aquelles persones que més ho necessiten, recolzament emocional i psicològic, aportant mocadors, perruques, pròtesis, qualsevol tipus de material que pugui necessitar una persona per no sentir-se desdibuixada per fora.

Per l’altra, també volem oferir aquell suport i estabilitat mental i emocional que qualsevol persona que hagi de passar per aquesta situació pugui necessitar: teràpies convencionals i alternatives com pot ser psicologia, orientació, meditació, relaxació, ioga, reiki…

PREVENCIÓ I DETECCIÓ PRECOÇ

El càncer segueix essent una malaltia tabú. Hi ha moltes persones que senten vergonya i culpabilitat per patir-lo. Volem acabar amb aquests estigmes, volem que les persones entenguin què és el càncer i què es pot fer davant d’aquesta malaltia: abans, durant i després.